Chưa được phân loại

Tư vấn, cung cấp, lắp đạt thiết bị an ninh
Tư vấn, cung cấp, lắp đạt thiết bị an ninh
9 Tháng Tư, 2019

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ Nhân viên bảo vệ làm việc tại địa điểm của Quý khách [...]

Xem chi tiết
Bảo vệ tòa nhà, TT thương mại, khách sạn, nhà hàng
Bảo vệ tòa nhà, TT thương mại, khách sạn, nhà hàng
9 Tháng Tư, 2019

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ Nhân viên bảo vệ làm việc tại địa điểm của Quý khách [...]

Xem chi tiết
Bảo vệ Ngân hàng, Sàn chứng khoán
Bảo vệ Ngân hàng, Sàn chứng khoán
9 Tháng Tư, 2019

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ Nhân viên bảo vệ làm việc tại địa điểm của Quý khách [...]

Xem chi tiết
Bảo vệ & phòng chống tổn thất hoạt động Siêu thị
Bảo vệ & phòng chống tổn thất hoạt động Siêu thị
9 Tháng Tư, 2019

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ Nhân viên bảo vệ làm việc tại địa điểm của Quý khách [...]

Xem chi tiết
Bảo vệ Nhà máy,  Khu công nghiệp,  Công trường, Kho bãi
Bảo vệ Nhà máy, Khu công nghiệp, Công trường, Kho bãi
9 Tháng Tư, 2019

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ Nhân viên bảo vệ làm việc tại địa điểm của Quý khách [...]

Xem chi tiết
Một số tình huống điển hình
Một số tình huống điển hình
12 Tháng Ba, 2019

Chưa có file

Xem chi tiết