Bảo vệ Ngân hàng, Sàn chứng khoán

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ
Nhân viên bảo vệ làm việc tại địa điểm của Quý khách hàng là người đầu tiên giao dịch, kiểm soát và hướng dẫn nhân sự ra vào công ty của quý khách hàng. Vì vậy họ phải được đào tạo chuyên nghiệp về nghiệp vụ, đồng thời được trang bị đồng phục nghiêm trang, cùng với tác phong giao tiếp ứng xử chuẩn mực. Với những nhân viên được tuyển chọn và đào tạo chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ làm hai lòng Quý khách hàng, cũng như làm hài lòng mọi nhân viên và khách đến giao dịch, công tác.
TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN NHÂN VIÊN
Nam nữ nhân viên với yêu cầu:
 Tuổi đời từ 20 đến 50 tuổi
 Cao từ 160 cm – Nặng từ 55 kg trở lên đối với nhân viên Nam
 Cao từ 155 cm – Nặng từ 48 kg trở lên đối với nhân viên Nữ
 Trình độ văn hóa: THCS trở lên
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – HUẤN LUYỆN
1 – NGHIỆP VỤ VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN
 Nghi thưc, tác phong, điều lệnh đội ngũ;
 Nghiệp vụ canh gác, tuần tra, kiểm soát an ninh, an toàn;
 Nghiệp vụ xử lý vụ việc phát sinh;
 Nghiệp vụ báo cáo và đề xuất các biện pháp bảo vệ.
2 – KIẾN THỨC VỀ PHÁP LUẬT – QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY
 Kiến thức cơ bán về pháp luật liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ bảo vệ
 Qui định của Công ty và hệ thống các Quy định của Khách hàng
3 – KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
 Kỹ thuật phòng cháy và luyện tập PCCC
 Kỹ thuật chữa cháy, cứu người và thực hành di tản người, tài sản
4 – KỸ CHIẾN THUẬT VÀ VÕ THUẬT
5 – KỸ NĂNG SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT AN NINH
6 – KỸ NĂNG GIAO TIẾP – ỨNG XỬ TRONG CÁC TÌNH HUỐNG
7 – NGHIỆP VỤ VÀ KỸ NĂNG THEO TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC

Bài viết liên quan