Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí bảo vệ 1
Tuyển dụng vị trí bảo vệ 1
22 Tháng Năm, 2019

Chúng tôi tuyển dụng tất cả các vị trí bảo vệ cần thiết cho các dịch vụ bảo vệ. Với môi trường [...]

Xem chi tiết
Tuyển dụng vị trí bảo vệ 2
Tuyển dụng vị trí bảo vệ 2
22 Tháng Năm, 2019

Chúng tôi tuyển dụng tất cả các vị trí bảo vệ cần thiết cho các dịch vụ bảo vệ. Với môi trường [...]

Xem chi tiết
Tuyển dụng vị trí bảo vệ 3
Tuyển dụng vị trí bảo vệ 3
22 Tháng Năm, 2019

Chúng tôi tuyển dụng tất cả các vị trí bảo vệ cần thiết cho các dịch vụ bảo vệ. Với môi trường [...]

Xem chi tiết
Tuyển dụng vị trí bảo vệ 4
Tuyển dụng vị trí bảo vệ 4
22 Tháng Năm, 2019

Chúng tôi tuyển dụng tất cả các vị trí bảo vệ cần thiết cho các dịch vụ bảo vệ. Với môi trường [...]

Xem chi tiết