Lập phương án bảo vệ siêu thị

Quy trình kiểm soát
Quy trình kiểm soát
12 Tháng Sáu, 2019

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG RA VÀO ————–   QUY [...]

Xem chi tiết
CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG BẢO VỆ SIÊU THỊ
CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG BẢO VỆ SIÊU THỊ
22 Tháng Năm, 2019

Xem chi tiết
NHIỆM VỤ CỦA CÁC VỊ TRÍ BẢO VỆ SIÊU THỊ
NHIỆM VỤ CỦA CÁC VỊ TRÍ BẢO VỆ SIÊU THỊ
12 Tháng Một, 2019

Xem chi tiết