Lập phương án bảo vệ nhà máy

Quy trình kiểm soát
Quy trình kiểm soát
12 Tháng Sáu, 2019

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG RA VÀO ————–   QUY [...]

Xem chi tiết
Cơ cấu tổ chức lực lượng bảo vệ nhà máy
Cơ cấu tổ chức lực lượng bảo vệ nhà máy
22 Tháng Năm, 2019

Xem chi tiết
Nhiệm vụ của các vị trí bảo vệ nhà máy
Nhiệm vụ của các vị trí bảo vệ nhà máy
12 Tháng Tư, 2019

Xem chi tiết