Quy trình kiểm soát
Quy trình kiểm soát
12 Tháng Sáu, 2019

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG RA VÀO ————–   QUY [...]

Xem chi tiết
Đánh giá tiêu chí đề phòng trộm cắp đột nhập
Đánh giá tiêu chí đề phòng trộm cắp đột nhập
12 Tháng Sáu, 2019

Xem chi tiết
Quy trình xử lý tình huống
Quy trình xử lý tình huống
11 Tháng Sáu, 2019

Xem chi tiết
Tuyển dụng vị trí bảo vệ 1
Tuyển dụng vị trí bảo vệ 1
22 Tháng Năm, 2019

Chúng tôi tuyển dụng tất cả các vị trí bảo vệ cần thiết cho các dịch vụ bảo vệ. Với môi trường [...]

Xem chi tiết
Tuyển dụng vị trí bảo vệ 2
Tuyển dụng vị trí bảo vệ 2
22 Tháng Năm, 2019

Chúng tôi tuyển dụng tất cả các vị trí bảo vệ cần thiết cho các dịch vụ bảo vệ. Với môi trường [...]

Xem chi tiết
Tuyển dụng vị trí bảo vệ 3
Tuyển dụng vị trí bảo vệ 3
22 Tháng Năm, 2019

Chúng tôi tuyển dụng tất cả các vị trí bảo vệ cần thiết cho các dịch vụ bảo vệ. Với môi trường [...]

Xem chi tiết
Tuyển dụng vị trí bảo vệ 4
Tuyển dụng vị trí bảo vệ 4
22 Tháng Năm, 2019

Chúng tôi tuyển dụng tất cả các vị trí bảo vệ cần thiết cho các dịch vụ bảo vệ. Với môi trường [...]

Xem chi tiết
Bố trí nhân lực bảo vệ ngân hàng, sàn chứng khoán
Bố trí nhân lực bảo vệ ngân hàng, sàn chứng khoán
22 Tháng Năm, 2019

Xem chi tiết